Opći uvjeti (pdf)

Politika privatnosti  (pdf)

 

OPĆI UVJETI POSLOVANJA CROATIA TOURS MAKARSKA d.o.o.

 

  1. OPĆENITO

CROATIA TOURS MAKARSKA d.o.o. je turistička agencija (u daljnjem tekstu: CROATIA TOURS) koja obavlja posredovanje, prezentaciju, prodaju i druge agencijske djelatnosti specijalizirane za iznajmljivanje privatnih nekretnina kao što su: vile, kuće za odmor i apartmani, sa ili bez bazena. CROATIA TOURS sklapa agencijske ugovore o pružanju usluga smještaja izravno s vlasnicima nekretnina kako bi svojim gostima pružio uslugu na najvišoj mogućoj razini. Sve oglašene nekretnine imaju ugovor s CROATIA TOURS i svi imaju dozvole izdane od nadležnih državnih tijela. Sve pružene fotografije, opisi i podaci o privatnom vlasništvu točni su.

2. UVOD

Ugovor o najmu koji sklopite s agencijom CROATIA TOURS kao agent, kao zakupac (u daljnjem tekstu: Gost) zapravo zaključujete s vlasnikom vile-kuće za odmor (u daljnjem tekstu: Nekretnina) kao najmodavcem (u daljnjem tekstu: vlasnik). CROATIA TOURS djeluje isključivo kao agent i odgovoran je samo kao agent. Uplatom avansa za rezervaciju odabrane nekretnine u traženom roku bezuvjetno prihvaćate ove Opće uvjete. CROATIA TOURS zadržava pravo promjene ovih Općih uvjeta koji će biti objavljeni na web stranici CROATIA TOURS www.croatiatours-villas.com, a koji stupaju na snagu danom objavljivanja. Nakon što CROATIA TOURS primi uplatu avansa rezervacije, gostu će poslati pisanu potvrdu rezervacije nekretnine (u daljnjem tekstu: potvrda), koja mora sadržavati precizno mjesto smještaja. Pismena potvrda rezervacije zajedno s ovim Općim uvjetima čini ugovor o najmu između gosta kao najmoprimca i vlasnika kao najmodavca. Gost mora imati najmanje 21 godinu na dan rezervacije vile.

3. CIJENE I PLAĆANJE

Ako nije drugačije navedeno, sve cijene izražene su u eurima po smještajnoj jedinici dnevno. Rezervacija je obvezujuća, a prilikom rezervacije potrebna je akontacija u iznosu od 10% od ugovorene cijene smještaja, nakon čega se rezervacija potvrđuje, ugovor s vlasnikom zaključuje i ovi Opći uvjeti, koji čine sastavni dio ugovora o najmu nekretnine, prihvaćeni su. Nakon završetka postupka rezervacije i plaćanja CROATIA TOURS će poslati pisanu potvrdu rezervacije putem e-pošte koja sadrži sve potrebne podatke o smještaju, a uz ove Opće uvjete predstavlja ugovor o najmu sklopljen s vlasnikom uz posredovanje agencije CROATIA TOURS. Ugovor o najmu smatra se sklopljenim u trenutku kada CROATIA TOURS primi uplaćeni iznos predujma. U slučaju da uplata nije izvršena u roku od 3 (tri) dana od dana rezervacije, smatra se da je ugovor o najmu raskinut, a CROATIA TOURS je ovlašten zaključiti novi ugovor o najmu s drugim gostom, bez posebne obavijesti gostu.

Troškovi vode, plina, električne energije i interneta, kao i posteljina, ručnici, kuhinjske krpe, završno čišćenje unutrašnjosti, održavanje bazena i eksterijera, prijava boravka i boravišna pristojba i porez na dodanu vrijednost su uključeno u cijenu najma smještaja. Dopušteni način plaćanja predujma su kreditne kartice (Master Card, Visa i Maestro) i bankovni prijenos. Iznos koji će se naplatiti s naše strane kreditne kartice izražen je u eurima (EUR). Ako imate drugu valutu na kreditnoj kartici, pretvorbu u eure izvršit će vaša kartična kuća. Kao rezultat ove konverzije moguća su mala odstupanja između cijene prikazane na našoj web stranici i onog koji se tereti s vaše kreditne kartice. Nakon što izvrši rezervaciju, gost će imati 24 sata da otkaže rezervaciju bez da mu se ništa naplati.

Za uplate putem bankovnog prijenosa naknada se vrši u EUR i ne postoji mogućnost promjene tečaja. CROATIA TOURS ne može biti odgovoran za tečajne razlike ili naknade drugih bankarskih institucija. Za plaćanje ostatka (90% od ugovorene cijene smještaja) dopušteni su isti načini plaćanja kao i za predujam. Plaćanje kreditnom karticom i bankovnom doznakom potrebno je izvršiti najkasnije 42 dana prije dolaska u objekt kako bi CROATIA TOURS imao dovoljno vremena za prosljeđivanje uplate vlasniku. Nakon primitka uplate ostatka, CROATIA TOURS e-poštom će poslati pisanu potvrdu koja sadrži sve potrebne podatke o kontaktnoj osobi, zajedno s imenima i dobi svih putnika. U slučaju otkazivanja rezervacije, sve uplate izvršene prema CROATIA TOURS-u ne mogu se vratiti jer CROATIA TOURS prosljeđuje isplate vlasnicima prema dogovoru s vlasnicima. Gostu preporučujemo da kontaktira putno osiguranje koje pokriva rizik otkazivanja putovanja kod vlastite osiguravajuće kuće.

3.1. Rezervacije koje su napravljene 42 dana i više prije početka razdoblja najma. Za rezervacije izvršene 42 dana ili više prije početka razdoblja najma primjenjuju se sljedeći uvjeti:

a) uplaćeni predujam od 10% od ukupno ugovorene cijene smještaja, CROATIA TOURS mora primiti u roku od 2 (dva) dana, ako je odabrano plaćanje putem bankovnog prijenosa. Ako je odabran način plaćanja kreditnom karticom, ODMAH se plaća uplata od 10% od ukupno ugovorene cijene smještaja.

b) ostatak od 90% od ukupno ugovorene cijene smještaja dospijeva za plaćanje najkasnije 42 (četrdeset dva) dana prije početka razdoblja najma, ako se plaćanje vrši kreditnim karticama ili bankovnom doznakom. Ako je odabrano gotovinsko plaćanje (u svojstvima u kojima je dopuštena ta mogućnost koja je spomenuta na web stranici CROATIA TOURS-a) preostalih 90% dospijeva na plaćanje odmah po dolasku gosta, a gost je dužan da ostatak odmah plati izravno vlasniku. U objektu ne postoji mogućnost plaćanja elektroničkim putem (karticama).

3.2. Rezervacije koje su napravljene 42 dana i manje prije početka razdoblja najma.

a) Ukupni iznos najma ODMAH dospijeva za plaćanje kreditnim karticama i bankovnim doznakama.

b) U slučaju da gost odabere plaćanje dijela ugovorene cijene smještaja u gotovini (u nekretninama u kojima je ta mogućnost dopuštena, što je označeno na web stranici CROATIA TOURS) akontacija u iznosu od 10% od ukupno dogovorene cijene smještaja dospijeva ODMAH za plaćanje, a ostatak od 90% dospijeva za plaćanje odmah po dolasku gosta, a gost je obvezan odmah platiti ostatak izravno vlasniku. U objektu ne postoji mogućnost plaćanja elektroničkim putem (karticama).

3.3. Nepoštivanje rokova plaćanja Gost je dužan izvršiti uplate u roku i na način opisan u ovoj klauzuli Općih uvjeta. Ako gost ne poštuje rokove plaćanja, takvo ponašanje smatra se ozbiljnom povredom ugovornih obveza, a Ugovor o najmu smatra se raskinutim bez otkaznog roka, a CROATIA TOURS nije dužan o tome obavijestiti gosta. CROATIA TOURS će, iako nije obveznik, ali u skladu sa svojom poslovnom politikom posebnog uvažavanja gostiju, poslati gostu obavijest kao podsjetnik na obvezu plaćanja s odgovarajućim rokom ispunjenja prije raskida ugovora, ako je moguće. Povodom raskida ugovora, gostu se neće vratiti uplate izvršene u CROATIA TOURS.  

4. OTKAZ I PROMJENE

Zaključeni ugovor o najmu može se otkazati samo pismenim putem (e-poštom). Otkaz stupa na snagu samo od dana kada je CROATIA TOURS primio takvu obavijest o otkazivanju i samo pod uvjetima iz ove klauzule. U slučaju otkazivanja Ugovora o najmu zadržavaju se sve primljene uplate do datuma otkaza, a gost nema pravo na njihov povratak. CROATIA TOURS preporučuju gostima da ugovore vlastito putno osiguranje koje pokriva rizik od otkazivanja putovanja. U slučaju da gost u istom razdoblju, po istoj cijeni i pod istim uvjetima može pronaći drugog gosta kao zamjenu, CROATIA TOURS će odmah nakon pismenog primitka svih potrebnih podataka o novom gostu ugovor o najmu prenijeti na novog gosta, a on će mu poslati pisanu potvrdu o tome. Već primljene iznose cijena smještaja zadržava CROATIA TOURS nakon prenesenog ugovora, a novi gost dužan je platiti ostatak do ukupne cijene smještaja, ovisno o prethodno odabranom načinu plaćanja koji čini sastavni dio ugovora. Dodatna promjena imovine nije moguća, a sve primljene uplate zadržavaju se jer CROATIA TOURS kao agent ima sklopljeni ugovor o zastupanju za pružanje usluga smještaja s vlasnicima nekretnina koji su različite fizičke ili pravne osobe, te izdaje račun prilikom rezervacije, plaća  porez i novac plaća vlasniku. U slučaju da nekretnina nije dostupna za najam zbog Božjeg čina kao što su potres, poplava, požar itd. CROATIA TOURS i vlasnik ne snose odgovornost za otkazane rezervacije. Ako je moguće, gostu će se ponuditi alternativni smještaj ili povrat novca do tada uplaćenog.

5. POČETAK NAJMA

Vrijeme dolaska i odlaska koje se spominje u potvrdi je nepromjenjivo i gost ga mora poštivati. Potvrda sadrži podatke o vremenu u kojem se objekt pripremio za dolazak. U slučaju ranijeg dolaska gost neće moći preuzeti nekretninu prije vremena dolaska spomenutog u potvrdi. Ključevi će biti kod vlasnika ili vlasnika ključeva koji će biti na imanju. Ključevi se predaju samo u slučaju da se plati puna naknada za najam. Odjava s objekta mora biti uvijek najkasnije do 10.00 sati na dan odlaska, a gost je dužan vratiti ključeve vlasniku ili vlasniku ključa. U slučaju kasnijeg odlaska od dogovorenog, gost je dužan platiti vlasniku sve dodatne troškove koji su nastali vlasniku, a vlasnik ih naplaćuje gostu na licu mjesta.

6. IMOVINA

6.1. Broj gostiju

U bilo kojem trenutku broj osoba smještenih u imanju i pripadajućim mu prostorijama ne može biti veći od broja spomenutog u potvrdi. Ovaj broj osoba uključuje i djecu bez obzira na njihovu dob. Djeca do godinu dana isključena su ako se najavi njihov dolazak. Na želju gosta, broj osoba se može povećati do maksimalnog kapaciteta najkasnije 3 (tri) dana prije dolaska. Zatražena promjena broja gostiju mora se dostaviti u pisanom obliku e-poštom izravno na CROATIA TOURS contact@croatiatours-villas.com. Nakon početka najma, gost je dužan prethodno najaviti sve posjetitelje koji ga dođu posjetiti. Ukupan broj osoba koje se nalaze u posjedu ili na području oko posjeda, uključujući goste i posjetitelje, ne može biti veći od dopuštenog broja gostiju, bez posebnog dopuštenja vlasnika. Ako više osoba od maksimalno dozvoljenog broja ostane na imanju ili u posjedu oko posjeda bez odobrenja vlasnika, vlasnik i / ili CROATIA TOURS zadržavaju pravo raskida ugovora o zakupu koji stupa na snagu odmah, bez razdoblja najave, a gost je obvezan trajno napustiti posjed zajedno sa svim osobama koje tamo borave u roku od 2 (dva) sata, a nema pravo zahtijevati povrat iznosa plaćenog smještaja od vlasnika ili CROATIA TOURS-a.

6.2. Skupine mladih

U slučaju da su gosti mlađi od 25 godina, dužni su odmah prilikom rezervacije obavijestiti CROATIA TOURS o točnom broju gostiju i njihovoj dobi. U tom slučaju može biti potrebna uplata dodatnog pologa za osiguranje od imovinske štete. CROATIA TOURS i vlasnik zadržavaju pravo odbiti skupine gostiju mlađih od 25 godina u slučaju da CROATIA TOURS nije obaviješten o njihovom dolasku, a u tom slučaju gosti nemaju pravo na povrat plaćene cijene smještaja.

6.3. Kućni ljubimci

Dozvola za držanje kućnih ljubimaca bit će označena na web stranici CROATIA TOURS u blizini svake nekretnine koja dozvoljava kućne ljubimce pod uvjetima predviđenim za svako imanje posebno, što će biti spomenuto na web stranici. Svaka dodatna naknada za čišćenje kućnih ljubimaca mora biti jasno navedena na web stranici u blizini objekta. Tijekom postupka rezervacije gost mora navesti broj kućnih ljubimaca, a dodatni trošak čišćenja (ako je predviđen) koji se odnosi na kućne ljubimce automatski se dodaje ukupnom iznosu naknade za najam. Nije dozvoljeno držanje većeg broja kućnih ljubimaca od broja koji je registriran i naveden na potvrdi. U slučaju da gost želi dovesti više od 2 (dva) kućna ljubimca, on / ona mora dodatno kontaktirati CROATIA TOURS, a bez pismenog odobrenja neće biti dozvoljeno držanje više od 2 (dva) kućna ljubimca na imanju. Vlasnici kućnih ljubimaca odgovorni su za čišćenje otpadaka nakon kućnog ljubimca, a kućni ljubimci ni u jednom trenutku ne smiju sjediti na namještaju. Svaki dokaz o boravku kućnog ljubimca na namještaju može uzrokovati dodatne troškove čišćenja. Svi kućni ljubimci moraju se pravovremeno cijepiti protiv bijesa i svih ostalih bolesti u skladu s važećim propisima. Gostima se preporučuje odgovarajuća prevencija za zaštitu kućnih ljubimaca od uobičajenih bolesti.

Držanje kućnih ljubimaca na imanju isključiva je odgovornost gosta, a vlasnici i CROATIA TOURS ne preuzimaju nikakvu odgovornost za moguću bolest ili ozljedu koju bi kućni ljubimci mogli pretrpjeti tijekom boravka. Prilaz bazenima je kućnim ljubimcima strogo zabranjen. U nekim objektima držanje kućnih ljubimaca nije dopušteno. Međutim, ni vlasnik ni CROATIA TOURS ne mogu jamčiti da u kući prethodno nije bilo kućnih ljubimaca ili da vlasnik nema kućne ljubimce. CROATIA TOURS ne preuzima odgovornost za alergijske reakcije gostiju koje bi se mogle pojaviti u bilo kojoj od kuća. Ako gost dovede kućnog ljubimca koji nije najavljen, vlasnik i / ili CROATIA TOURS zadržavaju pravo raskinuti ugovor o najmu koji stupa na snagu odmah, bez otkaznog roka, a gost je dužan trajno napustiti nekretninu u roku od 2 ( dva) sata sa svim osobama koje tamo borave i on nema pravo zahtijevati od vlasnika ili CROATIA TOURS-a povrat plaćene cijene smještaja.

6.4. Novoizgrađena imanja

Pri rezervaciji novoizgrađenih objekata nalet mora biti svjestan da se može dogoditi da u vrtu nema dovoljno vremena za rast trave, biljaka, cvijeća ili druge hortikulture, također, postoji mogućnost da unutarnji namještaj i oprema razlikuje se od fotografija, u slučaju da su u trenutku rezervacije osigurane 3D fotografije.

6.5. Buka

Postoji mogućnost da gosti iznenada čuju buku na području posjeda koja dolazi s gradilišta, prometa ili slično. Niti vlasnik, niti CROATIA TOURS ne mogu se smatrati odgovornima za spomenutu buku. U slučaju da gosti bukom i zafrkancijom remete javni red i ne smire se nakon upozorenja, to se može smatrati teškom povredom odredbi ugovora o najmu, u tom slučaju je vlasnik i / ili CROATIA TOURS ovlašten raskinuti najam ugovor koji stupa na snagu odmah, bez otkaznog roka, a gost je dužan trajno napustiti nekretninu zajedno sa svim osobama koje tamo borave u roku od 2 (dva) sata i nema pravo zahtijevati povrat plaćenog smještaja cijena od vlasnika ili CROATIA TOURS.  

6.6. Bazeni i jacuzziji

Gost je dužan poštivati ​​upute bilo koje vrste koje se odnose na korištenje bazene i koje daje vlasnik ili CROATIA TOURS zbog vlastite sigurnosti. Gost je odgovoran za korištenje bazena u bilo kojem smislu. Djeca ne smiju biti prisutna na bazenu bez nadzora odraslih. Gost koristi bazen na vlastitu odgovornost. Ako je smještaj rezerviran izvan ljetne sezone, moglo bi se dogoditi da bazen više ne koristi. Trebali biste uzeti u obzir da je uporaba jacuzzija povezana s određenim zdravstvenim rizicima i koristite ih na vlastitu odgovornost. Voda u jacuzziju možda neće biti topla do kasnih večernjih sati na dan dolaska gosta. Zabranjeno je stajanje na poklopcima vrtloga. Poklopci se koriste za izolaciju, nisu dizajnirani i prilagođeni da podnose težinu osobe i lako se mogu slomiti. U slučaju da je poklopac slomljen, gost je dužan nadoknaditi štetu izravno vlasniku. 6.7. Kućna pravila Svaka nekretnina ima svoj kućni red koji se stavlja na vidljivo mjesto i dostupan je gostu. Gosti su dužni poštivati ​​kućni red. Ako se gosti ne pridržavaju kućnog reda, to se može smatrati ozbiljnom povredom odredbi ugovora o najmu, u tom slučaju vlasnik i / ili CROATIA TOURS imaju pravo raskinuti ugovor o najmu koji stupa na snagu odmah, bez najave razdoblje, a gost je obvezan trajno napustiti posjed sa svim osobama koje tamo borave u roku od 2 (dva) sata, a nema pravo zahtijevati povrat plaćene cijene smještaja od vlasnika ili CROATIA TOURS-a.

7. ŠTETA

Gost se dužan ponašati odgovorno prema unajmljenoj nekretnini uz odgovarajuće poštivanje. Gost je dužan vratiti imovinu u stanju u kojem ju je primio. Za svaku nanesenu štetu gost odgovara izravno vlasniku. Ako iznos pologa ne pokriva štetu, gost je dužan razliku do ukupnog iznosa štete platiti izravno vlasniku. Namjerna imovinska šteta ili narušavanje javnog reda i mira smatra se teškom povredom odredbi Ugovora o najmu, u tom slučaju su vlasnik i / ili CROATIA TOURS ovlašteni raskinuti Ugovor o najmu koji stupa na snagu odmah, bez otkaznog roka, a gost je dužan trajno napustiti nekretninu u roku od 2 (dva) sati, zajedno sa svim osobama koje tamo borave, a on / ona nema pravo zahtijevati povrat plaćene cijene smještaja od vlasnika ili CROATIA TOURS-a. Gost je dužan odmah prijaviti vlasniku pojavu bilo kakve štete na dobru ili površini oko objekta tijekom razdoblja najma. Pri odlasku gosta i prije vraćanja ključeva, gost je dužan ispitati imanje i imanje oko posjeda kod vlasnika. U slučaju da šteta nije prouzročena, vlasnik je dužan vratiti depozit iz članka 8. ovih Uvjeta gostu. Također se može smatrati da je šteta potreba za dodatnim čišćenjem zbog posebno lošeg stanja u kojem je gost vratio posjed vlasniku, a vlasnik ima pravo upotrijebiti polog za pokriće te štete ili zahtijevati hitnu isplatu . CROATIA TOURS ne snosi odgovornost za eventualno nanesenu štetu vlasniku ili gostu ako ne želi vratiti polog. Sve moguće sporove vlasnik i gost riješit će međusobno bez CROATIA TOURS-a.

8. DEPOZIT U SLUČAJU ŠTETE

Gost je dužan po dolasku na objekt ostaviti polog u gotovini radi osiguranja moguće štete. Iznos pologa koji je gost dužan dati vlasniku prilikom dolaska navodit će se u pisanoj potvrdi rezervacije. Polog služi kao osiguranje vlasniku za nanesenu štetu na imovini, a vlasnik ima pravo podmiriti štetu iz pologa. U slučaju da je pričinjena šteta veća od položenog iznosa, gost je dužan vlasniku platiti ukupan iznos štete. Ako na imovini nije nanesena šteta, vlasnik je dužan vratiti položeni iznos gostu prilikom preuzimanja ključeva na odlasku gosta.  

9. DODATNE USLUGE

9.1. Telefon

Upotreba telefona nije uključena u cijenu smještaja, ali se može izravno dogovoriti s vlasnikom ako postoji mogućnost. Metoda izračuna za upotrebu telefona predmet je dogovora između gosta i vlasnika. Ako je korištenje telefona dogovoreno kao dodatna usluga, vlasnik ima pravo zahtijevati od gosta da ostavi veći polog iz odredbe 8. ovih uvjeta od pologa navedenog u potvrdi.

9.2. Ostale dodatne usluge

Ako gost ima posebne zahtjeve koji nisu uključeni u cijenu smještaja (poput kuhara, konobara, posebne hrane itd.), Ako postoji mogućnost, ispunit će ih vlasnik ili treća strana. Dodatne usluge moraju se najaviti unaprijed putem e-pošte kako bi bile ispunjene, ako postoji mogućnost, u vrhunskoj kvaliteti. CROATIA TOURS niti pruža dodatne usluge niti ih naplaćuje, već samo pruža podršku u njihovom aranžmanu, a CROATIA TOURS se ne može smatrati odgovornim za kvalitetu usluga koje pružaju treće strane.  

10. ŠTETA, PRIGOVORI I POPRAVAK

Ako gost prilikom preuzimanja imovine primijeti nedovoljno čišćenje, oštećenje ili druge nepravilnosti u imovini ili ima pritužbe druge vrste, podnijet će prigovor bez odgađanja, a najkasnije u roku od 24 sata. Prigovori u vezi s čišćenjem podnose se odmah. Prigovor se podnosi izravno vlasniku ili njegovom ovlaštenom predstavniku. Ako prigovor nije riješen na zadovoljavajući način za gosta, gost će kontaktirati CROATIA TOURS telefonom ili e-poštom kako bi riješio prigovor na zadovoljavajući način. Pisane žalbe dostavljaju se na adresu e-pošte: contact@croatiatours-villas.com Gost je obvezan pokušati izbjeći nastanak štete ili njezino širenje i doprinijeti naporu da vlasnik umanji bilo kakav gubitak. U slučaju podnošenja prigovora, gost je dužan dati prikladan rok vlasniku za rješavanje prigovora. CROATIA TOURS ispitao je stanje objekta prilikom zaključenja ugovora s vlasnikom i nije odgovoran za moguća dodatna odstupanja od pruženih podataka navedenih na web stranici. Odlazak gosta s imanja prije isteka predviđene najamnine i bez prethodne najave i dogovora s CROATIA TOURS-om bit će na riziku i troškovima gosta, a CROATIA TOURS ne snosi nikakvu odgovornost. Ako gost ne ostavi vlasniku nekretnine odgovarajući termin za otklanjanje nepravilnosti u vezi sa sanacijom štete ili se preseli u drugu nekretninu, gubi pravo na njih, te u tom slučaju ne može raskinuti zaključeni ugovor o najmu . Vlasnik je isključivo odgovoran gostu za moguću izravnu imovinsku štetu. Niti CROATIA TOURS niti vlasnik ne mogu se smatrati odgovornima za bilo koji oblik nematerijalne štete u obliku povrede prava osobnosti.

11. VLASNIČKA TEHNIČKA OPREMA

Svojstva sadrže sve potrebne uređaje, tehničku opremu i ostale pogodnosti koji osiguravaju ugodan boravak gosta. Vlasnik je dužan osigurati ispravnu funkciju svih uređaja u vlasništvu. U slučaju neispravnosti ili kvara bilo kojeg od uređaja, gost će obavijestiti vlasnika i / ili CROATIA TOURS o nastaloj situaciji kako bi CROATIA TOURS mogao zatražiti od vlasnika da organizira popravak i ukloni kvar što je prije moguće . Vlasnik je dužan ukloniti prijavljeni kvar u razumnom roku. Vlasnik odgovara gostu izravno za kvarove, a CROATIA TOURS poduzet će sve što je moguće kako bi u najkraćem mogućem roku sanirao ili otklonio kvarove ili druge nepravilnosti.

12. CROATIA TOURS KAO AGENT

CROATIA TOURS je turistička agencija koja pruža agencijske usluge u iznajmljivanju nekretnina na temelju ugovora o pružanju usluga smještaja sklopljenog s vlasnicima nekretnina, a nije njihov vlasnik. Vlasnik je u ugovoru s CROATIA TOURS obvezan dati istinite i cjelovite podatke o nekretnini, te stoga preuzima punu odgovornost prema gostu. Ako se suprotno očekivanjima CROATIA TOURS-a rezervacija smještaja ne može izvršiti iz razloga koji su izvan kontrole CROATIA TOURS-a, poput prodaje na temelju sudskog naloga ili zbog teške povrede ugovora od strane vlasnika ili nešto slično, CROATIA TOURS je ovlašten otkazati rezervaciju, a dogovoreni iznos koji je gost već platio, vratit će mu se bez odgađanja. Kao alternativu i na temelju odabira gosta, CROATIA TOURS može gostu ponuditi još jedno, slično imanje po istoj cijeni.

13. BOŽJI ČIN

U slučaju da zaključeni ugovor o najmu ne može biti ispunjen ili njegovo ispunjenje postaje značajno otežano zbog božjeg čina (npr. Rata, prirodne katastrofe, ekološke katastrofe, epidemija, zatvaranja granica, štrajka i sličnog božjeg čina) koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme zaključenja ugovora o najmu, CROATIA TOURS i vlasnik mogu raskinuti Ugovor o najmu jer se niti CROATIA TOURS, niti vlasnik ne mogu smatrati odgovornima u gore spomenutim slučajevima.  

14. ZAVRŠNE ODREDBE I NADLEŽNOST

CROATIA TOURS ne odgovara za fotografske pogreške i pogreške u ispisu pisane potvrde. CROATIA TOURS prenosi sve podatke o nekretninama na web stranici i ima za cilj pružanje što preciznijih i ažurnijih podataka koje prikuplja od vlasnika nekretnine. Vlasnik je isključivo odgovoran za davanje točnih i cjelovitih podataka o nekretnini, a CROATIA TOURS se ne može smatrati odgovornim u slučaju netočnih, nepotpunih ili lažnih podataka. Svaka poslovna uporaba podataka objavljenih na web stranici www.croatiatours-villas.com, uključujući bilo kakvu djelomičnu ili potpunu reprodukciju, predstavlja kršenje autorskih prava i zakonski je zabranjena. U slučaju kršenja odredbi ovog Ugovora o najmu vlasnik (nakon savjetovanja s CROATIA TOURS) i / ili CROATIA TOURS dužni su raskinuti ugovor o najmu koji stupa na snagu odmah, bez otkaznog roka, a gost je dužan napustiti posjed trajno u roku od 2 (dva) sata, zajedno sa svim osobama koje tamo borave, i on / ona nema pravo zahtijevati povrat plaćene cijene smještaja od vlasnika ili CROATIA TOURS-a. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavljeni su na hrvatskom jeziku i prevedeni su na engleski jezik. U slučaju dvojbe u vezi s tumačenjem pojedinih pojmova u prevedenoj verziji ovih Općih uvjeta, izvorna verzija na hrvatskom jeziku obvezujuća je. Ugovorne strane nastojat će sve moguće sporove riješiti sporazumom. U slučaju bilo kakvog spora stranke se dogovaraju o nadležnosti nadležnog suda u Makarskoj i primjeni hrvatskog zakona. 

download link - no document available